Galim – גלים

פרויקטים עתידיים

מתחדשים בחווית מגורים

פרויקטים בשיווק

אבן גבירול 3 הרצליה
חזון מגורים בעיר חוזה המדינה
קרא עוד
אריאל 1 הרצליה
שלווה בכניסה להרצליה
קרא עוד
ויצמן 129 תל אביב
הירוק של הפארק בשילוב העוצמה של מרכז תל אביב
קרא עוד
הקודם
הבא

הפרויקטים העתידיים שלנו

הרב קוק הרצליה
מתחם הרב קוק הקסם הרצליה
לסקוב 16
לסקוב 16 תל אביב
פינלס 5
פינלס 5 תל אביב
פרויקטים לאתר 640-426
בר אילן 10 הרצליה
מתחם סרקין סוקולוב
מתחם סירקין סוקולוב הרצליה
דוד מרכוס
דוד מרכוס 16 תל אביב
בן סרוק
בן סרוק תל אביב
Weizmann 133_C_01_web
ויצמן 133 תל אביב
דון יוסף 5
דון יוסף 5 הרצליה
דון יוסף 7
דון יוסף 7 הרצליה
אריאל 1 (2)
אריאל 3 הרצליה
מאזה 77
מזא"ה 77 תל אביב
שרת 60- איכות PRINT
שרת 60 תל אביב
אנטיגונוס 5 תל אביב
אנטיגונוס 5 תל אביב